Suche

06473


Materialwiss. Bachelor Wintersemester 2002/2003
06473 Übung zu Materialwissenschaften I (Festkörperphysik) [Ü]
   
Dozent Mannhart, Giessibl
Dauer 2 SWS
Studiensemester 3
Schein Nein
Beginn 16.10.2002
Begleitend 06472